Miljö & Kvalitet

ALLT I TAK ENTREPRENAD AB

Miljöpolicy

Allt i Tak´s policy är att arbeta för en utvecklig som värnar om miljön, detta gäller material såväl som arbetsmiljö.

– Montera produkter som redan på tillverkningsstadiet är miljöanpassade.

– Verka för att produkter som monteras är om möjligt lösningsmedelsfria.

– Använda leverantörer som arbetar aktivt för ett bättre miljöarbete.

– Använda monteringsmetoder som är resurs- och energisnåla.

– Verka för att produkter som monteras ger minimalt ”byggspill”.

– Tillämpa transportsystem som ger miljövänligare totallösningar.

– Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor.

– Följa lagar och förordningar som samhället ställer i miljöfrågor.

ALLT I TAK ENTREPRENAD AB

Kvalitetspolicy

Vi utför kvalitetskontroll enligt ISO-9000.All montering sker med utbildad personal samt med godkänd utrustning.

Vi utför kvalitetskontroll enligt leverantörernas beskrivning över materialhandhavande.

Takmontören dokumenterar dagligen sitt arbete genom egenkontroll.

Arbetsmiljöplan upprättas för varje objekt.

Våra rutiner

ALLT I TAK ENTREPRENAD AB

Vi har ett heltäckande sortiment inom tätskikt

Hos oss har vi alla olika tätskikt på lager för att kunna förse er med snabba och säkra leveranser till bra priser.
Allt i Tak har välskötta finanser, vilket ger högsta kreditvärdighet hos UC.